Adatkezelési tájékoztató (általános) – Vadaskert Alapítvány WEBSHOP

Adatkezelési tájékoztató (általános)

Időpontfoglalás
Térkép
Webshop
 1. Az adatkezelő megnevezése

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért (továbbiakban Vadaskert)

Postacím: 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.
Telefonszám: 06 1 392 1437
E-mail cím: info@vadaskert.hu

Honlap: www.vadaskert.hu

Cégjegyzékszám: 01-01-0000470

Adatkezelő képviselője: Tóth Zoltán Attila kuratóriumi elnök

 

 1. A tájékoztató célja, hatálya

2.1 A tájékoztató célja, hogy rögzítse és ismertesse a Vadaskert Alapítvány (a továbbiakban: Vadaskert) által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket, a Vadaskert adatvédelmi- és adatkezelési politikáját, amelyet a Vadaskert magára nézve kötelezőnek fogad el. 

2.2 A tájékoztató a honlapon, az érintett által megadott adatok kezelését ismerteti.

2.3. A tájékoztató összeállításánál a Vadaskert az alábbi jogszabályi előírásokat vette figyelembe:

 • az Európai Parlament és Tanács 2016./679 Rendelete („GDPR”)
 • az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Infotv.”)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 •  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm. rendelet)
 •  a Vadaskert egyes szolgáltatásai tekintetében a külön jogszabályokban előírtak.

Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, és az ott elérhetővé tett elektronikus szolgáltatások igénybevétele során végrehajtott adatkezelésre vonatkozik.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Vadaskert, mint egészségügyi szolgáltató által az egészségügyi ellátás során, illetve azzal összefüggésben kezelt adatokra. Az egészségügyi adatok kezelését – az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó – jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vadaskert külön Szabályzatban írja le és szabályozza.

Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Vadaskert, mint munkáltató, illetve megbízó által a munkaviszonnyal, vagy a megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan kezelt adatokra.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen tájékoztatóban hivatkozott egyes felületeken hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az adott felület üzemeltetőjén, illetve a Vadaskerten kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezelésére sem, amelyekhez a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a harmadik fél szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók, így ezen adatkezelésekért a Vadaskert semmilyen felelősséggel nem tartozik.  

 

 1. Álláshirdetésre jelentkező adatkezelése

4.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

A jelentkezésre a weboldalon keresztül kerül sor, melyet a Vadaskert elektronikus formában tárol el.

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelentkező neve Azonosítás.
E-mail cím, telefonszám Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Önéletrajz, mely tartalmazza az alábbiakat: a jelentkező tanulmányait, szakképzettségeit, nyelvtudását, képesítéseit, korábbi munkahelyeit A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai kompetenciák felmérése.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

4.3 Az adatkezelés időtartama

A jelentkezés során megadott adatainak kezelési ideje, a megfelelő jelölt munkába állásának napjától számított további 3 hónap. 

 

 1. Magánrendelésre történő jelentkezés adatkezelése

7.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vizsgálandó gyermek neve Azonosítás.
Törvényes képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Vizsgálandó gyermek születési ideje Életkor ellenőrzése: csak 18 év alatti pácienseket tudunk előjegyezni.
Jelentkezés indoka, jelentkezés előzményei Megfelelő szakemberhez történő előjegyzést szolgálja.

7.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

7.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a magánrendelésre történő jelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg. 

 

 1. Továbbképzésre jelentkező adatkezelése

5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név Azonosítás.
Név, e-mail cím, telefonszám Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 
Számlázási cím Szabályszerű számla kiállítása.
Pecsétszám, nyilvántartási szám OFTEX weboldalon történő pontelszámolás orvosok és klinikai szakpszichológusok részére.

5.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Számlázás esetében az adatkezelés joglapaja az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).

5.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a személyes adatokat 5 évig, a személyes adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg. 

Online képzések esetén a webináriumok informatikai hátterének biztosítását az OCSMK Kft. végzi. Ld. részletesebben 12.5. pont. 

 

 1. Webshop adatkezelése

6.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Felhasználói név Azonosítás.
Név, e-mail cím, telefonszám Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Számlázási cím  Szabályszerű számla kiállítása.
Szállítási cím Házhoz szállítás lehetővé tétele.

6.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, számlázás esetében az Infotv. 5. § (1) b) szerinti kötelező adatkezelés (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény).

6.3 Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a vásárlással kapcsolatos adatokat 1 évig, a személyes adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.

 

 1. Hírlevél adatkezelése

9.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím Tájékoztató küldése e-mailben (az alapítvány eseményeiről, konferenciáiról, képzéseiről, magánrendeléseiről)

9.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

9.3. Az adatkezelés időtartama

A Vadaskert a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az Ön kérésére történő törléséig kezeli.

Vadaskert Alapítvány a hírlevelek kiküldéséhez a The Rocket Science Group szolgáltató MailChimp nevű szolgáltatását használja. Ld. részletesebben 12.4. pont. 

 

 1. Adatfeldolgozók

A Vadaskert az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység alapján: 

8.1  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

LINGUA Könyvelés Könyvelési és Szolgáltató Kft. 

Cégjegyzékszám: 07-09-011074
Székhely: 2471 Baracska, Fehérvári utca 27.
Telefonszám: 06 1 355 1789
E-mail cím: konyveles@lin-konyveles.hu

Adatfeldolgozás célja: kiállított számlák könyvelése

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím

Adatkezelés időtartama: a könyvelő az átadott adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott határideig tárolja, pl. számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

8.2  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Küldemények kézbesítése

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége:

Magyar Posta Zrt. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: 06 1 767 8272
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Adatfeldolgozás célja: küldemények kézbesítése, házhoz szállítása

Kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím

Adatkezelés időtartama: a küldemények kiszállításának időtartamáig

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

8.3  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

EvolutioNET Kft.

Cégjegyzékszám: 02-09-075023
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Telefonszám: 06 30 40 11 408
E-mail cím: info@evolutionet.hu

Adatfeldolgozás célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése

Kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

8.4. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online számlázás

Adatfeldolgozó megnevezés és elérhetősége: 

KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu)

Cégjegyzékszám:  01-09-303201

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Telefonszám: 06 76 575 023

E-mail cím:  info@szamlazz.hu,  dpo@kboss.hu

Adatfeldolgozás célja: számlák online kiállítása, továbbítása

Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: az adatfeldogozó a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, és az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás az e-mail cím megadása esetén.

Az adatfeldolgozó adatkezelése elérhető az alábbi linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

8.5. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Webináriumok informatikai hátterének biztosítása

Címzett megnevezés és elérhetősége:

OCSMK Kft.

Cégjegyzékszám: 01 09 953811
Székhely:  1026 Budapest Pasaréti út 1.
Telefonszám: +36306788806
E-mail cím:  info@medukator.hu

Adatkezelés célja: webináriumok informatikai hátterének biztosítása, belépési azonosítók generálása és kiküldése a résztvevőknek, online részvétel naplózása, igazolások kiküldése a résztvevőknek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, 

Érintettek köre: webináriumon résztvevők

Adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítésével az adatkezelés megszűnik

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

Az OCSMK Kft. cég adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://medukator.eu/oldal/adatvedelem/

 

 1. Adattovábbítás

12.1 A Vadaskert jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2 Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés

Címzett megnevezés és elérhetősége: 

Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Telefonszám: +36 1 464 70 99

E-mail cím: adatvedelem@barion.com

Budapest Bank Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.

Telefonszám: 06 1 450 6000

E-mail cím: info@budapestbank.hu

K&H Bank Zrt.

Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

Telefonszám: 06 1 328 9000

E-mail cím: bank@kh.hu

Adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok vásárlás esetén

Érintettek köre: a honlapon a megrendelés során online fizetési módot választó felhasználók.

Adatkezelés időtartama: az online fizetés lebonyolításáig tart

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

12.3 Címzett által ellátott tevékenység: Pontelszámolás orvosok és szakpszichológusok továbbképzése során

Címzett megnevezése és elérhetősége:

ENEF Fejlesztési és Kereskedelmi Kft. mint az Oftex Folyamatos Továbbképzési Portál üzemeltetője

Székhely:   2151 Fót, Mária u.14/a.

Telefonszám: 06 27 535 041

E-mail cím: enefkft@invitel.hu

Adatkezelés célja: orvosok és klinikai szakpszichológusok jogszabály által előírt kötelező szakmai továbbképzésnek (teljesített kreditpontjainak) rögzítése

Kezelt adatok köre: név, nyilvántartási szám/pecsétszám

Érintettek köre: akkreditált tanfolyamon résztvevő orvosok és szakpszichológusok

Adatkezelés időtartama: a teljesített kreditpontok lejelentésig tart

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

12.4 Címzett által ellátott tevékenység: Hírlevélküldő szolgáltatás

Vadaskert Alapítvány a hírlevelek kiküldéséhez a The Rocket Science Group szolgáltató MailChimp nevű szolgáltatását használja. 

Címzett megnevezése és elérhetősége:

The Rocket Science Group, LLC.
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite,5000 Atlanta, GA 30308 USA
Telefonszám:
E-mail cím:

Adatkezelés célja: a Vadaskert Alapítvány eseményeiről, konferenciáiról, képzéseiről, magánrendeléseiről stb. tájékoztató küldése a hírlevélre feliratkozóknak

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Érintettek köre: a Vadaskert Alapítvány hírlevelére feliratkozó személyek

Adatkezelés időtartama: A Vadaskert a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az Ön kérésére történő törléséig kezeli.

Adatfeldolgozás jogalapja: GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

A GDPR rendelet alapján harmadik országba (EU-n kívüli ország) irányuló adattovábbítás csak megfelelő adattovábbítási jogalapon történhet. A célország vonatkozásában (USA) az Európai Bizottság megfelelőségi határozatot fogadott el, ez az EU-USA adatvédelmi pajzs (Privacy Shield), melynek a címzett regisztrált tagja. Ez azt jelenti, hogy a regisztrált amerikai vállalatok szigorú adatvédelmi elveknek kötelesek megfelelni az EU-ból érkező személyes adatok fogadásához és kezeléséhez. A címezett regisztrációja az alábbi linken tekinthető meg: https://www.privacyshield.gov/list 

A MailChimp a kiküldött levelekbe, linkekbe speciális mérőkódot helyez el, amelynek segítségével méri az email-ek állapotát, megnyitását, ezáltal a felhasználói szokások megismerhetők. 

12.5 A Vadaskert az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

 1. Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie a böngészők által tárolt adatcsomag a felhasználó gépén, melyet a webszerver hoz létre a böngésző segítéségével. Ezek az adatcsomagok egye elkülönített könyvtárba kerülnek tárolásra, így a böngésző minden oldalletöltéskor elküldi a tartalmát a webszervernek, ezáltal teszi egyszerűbbé az adott honlap kezelését. A vadaskert.hu weboldal 2 típusú cookie-t használ.

13.1 Feltétlenül szükséges cookie-k

A feltétlenül szükséges cookie-k használata nélkül a weboldal nem használható rendeltetésszerűen, ezért a rendszer működéséhez elengedhetetlenek.

13.2 Analitikai cookie-k

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit, hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Funkcionális cookie-k használatra kizárólag az Ön hozzájárulása esetén kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. A cookie-ek elhelyezését az adott böngészővel a weboldalra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablakban tudja jóváhagyni.

Cookie neve Típusa Azonosítója Szolgáltató Kezelt adatok köre Cookie célja Adatkezelés időtartama
WP Function Feltétlenül szükséges wp-settings-{X}
HTTP cookie
WordPress
A funkciók használatához szükséges.
Helyes működés. 1 év
WP Function Feltétlenül szükséges wp-settings-time-{X}
HTTP cookie
WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
Google Analytics Analitikai _ga Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java  Anonim statisztika. 2 év
Google Analitikai  CONSENT Google  Google Mapshez szükséges süti Anonim statisztika. 2 év
Google Analitikai 1P_JAR
HTTP cookie
Google Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint [link] Anonim statisztika 1 hónap

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál. Amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

13.1. Az adatokhoz való hozzáférés 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Vadaskert dolgozói munkakörüknek megfelelően férhetnek hozzá. Az adatkezelők (pl: könyvelő) kizárólag az adatkezelővel megkötött szerződés és a kapott utasítások, valamint a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából jogosultak eljárni.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetve jogszabály felhatalmazás alapján más szervek megkeresése esetén a Vadaskert köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, iratok rendelkezésére bocsátására.

13.2  Adatbiztonsági intézkedések

A papír alapú, valamint az elektronikus személyes adatokat a 1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5 száma alatt található zárható iratszekrénnyel rendelkező zárható irodában, valamint zárható szerverszobában, saját szerveren tároljuk. Az épület 24 órás őrzéssel védett.

Vadaskert Alapítvány az informatikai védelemmel és digitális adatvédelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, úgy mint a 

 • hozzáférés védelemről
  •  a számítógéphez és az azon elérhető személyes információkat tartalmazó adatbázisokhoz csak érvényes azonosítható jogosultsággal (felhasználónévvel és egyedi jelszóval) lehet hozzáférni
  •  a hozzáférést biztosító jelszavak három havonta lecserélésre kerülnek; 
 • hálózati védelemről, a jelszóval védett WiFi (WPA2-PSK), Sophos védelemmel ellátott router biztosítja a tűzfalat a belső hálózat és az internet között; 
 • a hálózat és az adatállományok vírusok elleni védelméről (NOD32); 
 • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, (archiválás, tűzvédelmi szabályzat, elzárt szerver) 

A Vadaskert Alapítvány az adatok biztonságos tárolása érdekében a központi szerver teljes adatállományára vonatkozóan napi mentést végez backup NAS-ra, RAID5 rendszerben. A lementett adathordozó az erre kialakított és rendszeresített helyen és módon kerül biztonságos tárolásra.  Az adatokat tartalmazó fájlok az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha az adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt, visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek. 

A papíralapon tárolt és kezelt személyes adatok megfelelő biztonsága érdekében a Vadaskert Alapítvány az alábbi intézkedéseket hozza: 

 • az iratokhoz csak a PR/Marketing felelős munkatárs férhet hozzá (irattári szabályzat); 
 •  az adatkezelést végző munkatárs a munkavégzés befejeztével a kezelt dokumentumokat előírás-szerűen elzárja, az adatkezelési helyiséget bezárja (zárható iratszekrény, zárható iroda); 
 • az Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel felszerelt, papíralapú dokumentumok tárolására alkalmas, száraz helyiségben tárolja (irattár). 

Az adatokat tartalmazó iratokat az adatkezelés céljának teljesülését követően, illetve ha adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt bizonyítható módon megsemmisíti (iratmegsemmisítő használta, adattárolási szabályzat, jegyzőkönyv).

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

15.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön írásban tájékoztatást kérhet az általunk kezelt adatokról, azok forrásáról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint ha történik személyes adat továbbítás, akkor az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül, írásban válaszolunk. 

15.2 A helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). 

A kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesítjük a személyes adatok módosítását, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük. 

 15.3 A törléshez való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet csak abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat a Vadaskertet az adatok további tárolására kötelezi. Ilyen például a számlázás és az irattárazásra vonatkozó határidő. 

Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül teljesítjük a személyes adatok törlését, és ennek megtörténtéről írásban értesítjük. 

15.4 A zároláshoz való jog

Ön írásban kérheti a személyes adatainak zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ö által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását, amely a személyes adatok törlését kizárta.

15.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Vadaskert személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve ha az adatkezelés kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szüksége, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

 1. Az Adatkezelési rendelkezések módosítása

A Vadaskert fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi érintettet megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Amennyiben a Vadaskert szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, észrevétele vagy problémája merülne fel, a tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. A Vadaskert indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, írásban tájékoztatást ad a kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén a határidő 2 hónappal meghosszabbítható a késedelem okainak megjelölésével, melyről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

17.1 Hatósági eljárás kezdeményezése

A Vadaskert esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely:  http://www.naih.hu/

17.2 Bírósági eljárás kezdeményezése 

A bírósági út választása esetén a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

iratkozz fel

Iratkozzon fel!

Iratkozzon fel, és értesüljön az elsők között akcióinkról!